Jonas Gunnarsson (S) jobbar för ökad tolerans och minskad rasism i Europa

För att förebygga rasism och intolerans har Europarådet utsett en rapportör som ska ta fram en gemensam europeisk strategi. Det är Jonas Gunnarsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Hammarö som fått uppdraget och han säger att det är en allvarlig situation i Europa just nu.

Läs mer här…

Alla ska kunna få leva ett bra liv

Nu finns facit av den förda borgerliga politiken. Att bara sänka skatterna och göra trygghetssystemen sämre har inte givit fler jobb. Det enda som hänt är att Sverige halkat efter omvärlden och att klyftorna har ökat, skriver Magdalena Andersson tillsammans med de socialdemokratiska riksdagsledamöterna på Värmlandsbänken.

Läs mer här…

Gunnarsson (S) utsedd till rapportör

Socialdemokratiske politikern Jonas Gunnarsson har utsetts till rapportör för hela Europa på uppdrag av Europarådets parlamentariska församling.

Läs mer här…

Vänerns stränder fråga för miljöministern

– Avser miljöministern vidta några åtgärder för att förhindra och förebygga igenväxningen av Vänerns stränder?

Läs mer här…

Investera mer i skolan

Vi socialdemokrater anser att skolpolitiken måste vara långsiktig och ha förankring i lärarkåren och i forskningen, skriver Värmlands socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Läs mer här…

Långt demonstrationståg i stålstaden

Omkring 150 personer deltog i socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma demonstrationståg i Hagfors.

Läs mer här…