Uppdrag

Detta har jag hunnit med:

 

Yrkesliv

2010 – pågående: Riksdagsledamot
1999 – pågående: Personlig assistent, Hammarö och Stockholms kommun (tjänstledig)
2003 – 2003: Kampanjgruppledare, Stiftelsen Sverige I Europa
2000 – 2001: Distriktsombudsman, SSU Värmland

 

Studier

2004 – 2004: Praktikantutbildning, Palmecentret och Brunnsviks folkhögskola
1999 – 2000: Europalinje, Axevalla Folkhögskola
1998 – 1999: Allmänlinje, Axevalla Folkhögskola


Offentliga politiska uppdrag:

 

Hammarö kommun
2002 – pågående: Kommunfullmäktigeledamot
2007 – 2010: Ordförande Servicenämnden
2003 – 2010: Ledamot och Vice Ordförande Kommunstyrelsen
2007 – 2010: Ledamot Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
2003 – 2008: Ledamot av Bildningsnämnden
2007 – 2008: Vice Ordförande Bildningsnämnden
2001 – 2002: Ersättare i Kultur och Fritidsnämnden

 

Landstinget i Värmland

2002 – 2010: Ersättare Landstingsfullmäktige
2002 – 2006: Ersättare Landstingsstyrelsen
2003 – 2006: Ledamot Demokratiberedningen


Uppdrag inom arbetarerörelsen

 

Socialdemokraterna
Utöver uppdrag i distriktstyrelsen och distrikstyrelsens verkställande utskott har jag suttit i Broderskaps Distriktsstyrelse och i Skoghalls Arbetarekommuns styrelse, varav ett år som ordförande. Dessutom var jag med i HBTS första förbundsstyrelse 2008-2009.

 

SSU

2001 – 2003: SSU Värmland Distriktsordförande
2000 – 2001: SSU Värmland Distriktsombudsman
1999 – 2000: SSU Skaraborg Distriktsstyrelse
1994 – 1999 och 2001 – 2003: SSU Värmland Distriktsstyrelse

 

Övriga uppdrag jag haft inom SSU är bland annat två år i SSU:s studieutskott, två år som ersättare i SSU:s revision, kongressordförande och delegationsledare vid kongresser och läger. Jag var med och startade SSU:s interna HBT-nätverk 1998 och var dess samordnare under ett antal år.

 

IUSY (International Union of Socialist Youth)
2008 – 2010: HBT-samordnare och inadjungerad i IUSY:s presidium
Organisationen består av drygt 140 socialistiska och socialdemokratiska ungdomsförbund från samtliga världsdelar.