Jonas Gunnarsson (S) jobbar för ökad tolerans och minskad rasism i Europa

För att förebygga rasism och intolerans har Europarådet utsett en rapportör som ska ta fram en gemensam europeisk strategi. Det är Jonas Gunnarsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Hammarö som fått uppdraget och han säger att det är en allvarlig situation i Europa just nu.

Läs mer här…