Vänerns stränder fråga för miljöministern

– Avser miljöministern vidta några åtgärder för att förhindra och förebygga igenväxningen av Vänerns stränder?

Läs mer här…